top

USŁUGI WYCENY

 • nieruchomości gruntowych
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe)
 • budynków  i budowli
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • maszyn i urządzeń
 • przedsiębiorstw i środków trwałych
 • inne

Wycena nieruchomości dla celów

 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • sprzedaży
 • podatkowych
 • ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • amortyzacji podatkowej
 • podział majątku

USŁUGI INNE

 • doradztwo techniczne w budownictwie
 • opinie techniczne w budownictwie
 • kosztorysowanie
 • projekty obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje i pomiary

Opracowania specjalistyczne

 • ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych
 • analizy i opinie związane z rynkiem nieruchomości
 • regulacja stanów prawnych

Konsulting

 • Wyceny zorganizowanych jednostek gospodarczych
 • Wyceny środków trwałych i innych składników majątkowych
 • Biznes plany
 • Wyceny aportu w spółkach prawa handlowego
agnat